جاهایی که بی برو برگرد توبه پذیرفته می شود(یا احساس می کنید خدا از هر لحظه دیگری به شما نزدیکتر است):

1- ترک موتور وقتی که در اوج ترافیک خیابان شریعتی موتور سوار با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت لایی می کشد.

2- در هواپیمای توپولف تهران-مشهد وقتی که یک نسیم بسیار ملایمی در ارتفاع دو هزار پایی می وزد.

3- پشت در تنها سرویس بهداشتی عمومی پارک جنگلی وقتی که برای سیزده بدر به پارک جنگلی 3000 هکتاری شهرتان رفته اید.

4- در خیابان اصلی شهر وقتی که بی خبر از هرجایی می خواهید از سر کارتان به منزل بروید و می افتید در ازدحام معترضین و از قضا شرت مبارکان سبز خال خالی است.

5- نشسته پشت کامپیوترتان وقتی که وارد سایت آمار می شوید و می فهمید که با 3 تا بچه و حقوق ماهیانه 300 هزار تومان و کلی اقساط مانده و اجاره نشینی، افتاده اید خوشه سوم!

***تجربیات مرگ آگاهانه خود را در میان بگذارید.