یا حق

 

آموزش و پرورش بم با کمبود معلم روبرو است. (خبرگزاری جمهوری اسلامی)

دانشگاه هنر اصفهان در زمینه دروس تئوری رشته کارشناسی فرش با کمبود استاد روبرو است. (سایت اطلااع رسانی فرش ایران)

کمبود 120 هزار پرستار در بخش درمانی کشور. (تهران امروز)

مدارس قزوین با کمبود مربی بهداشت مواجه هستند. (خبرگزاری جمهوری اسلامی)

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت: سیستان و بلوچستان در تامین و اسکان پزشک متخصص با مشکلات جدی مواجه است. (خبرگزاری جمهوری اسلامی)

بیمارستانهای ایران با کمبود مهندس پزشکی مواجه اند. (خبرگزاری مهر)

یکی از مشکلات اساسی بسیاری از شرکتهای طراحی وب ایران کمبود مدیر فروش تخصصی در این حوزه است.Iran SEO) )

وی از مشکلات کتابخانه‌های مدارس شهر تهران را کمبود نیروی انسانی متخصص ذکر کرد و گفت: اکثر مدارس شهر تهران دارای کتابخانه هستند اما کتابدار متخصص ندارند. (خبرگزاری جمهوری اسلامی)

به دلیل کمبود راننده پایه یک، اتوبوس های جدید در پارکینگ اتوبوسرانی خاک می خورند. (روزنامه حمایت)

ما با کمبود آهنگساز برای گروه نوازی نی مواجه هستیم. (خبرگزاری مهر)

اگر هر روز روی میزتان چنین بولتنی را قرار دهند و ساعتها بنشینید و فکر کنید که چه باید کرد، شما نیز بدین نتیجه می رسید که دیگر:«دو بچه کافی نیست.»

برای اینکه تمامی این کمبودها برطرف شود بهترین راه آن است که بچه بیشتر زاده شود و برای برطرف کردنشان با انجام کارهای کارشناسانه بدان نتیجه رسیده اند که ایران باید تا 120000000 آدم جمعیت داشته باشد.