آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته

 

 

هر چه با خود نشستم و دو دو تا چهارتا کردم، دیدم که بهتر است به هاشمی رای دهیم. حالا بگویید چرا؟ خُب عرض می کنم خدمتتان:

 

1-      حتما در زندگیتان برای یک بار هم که شده با بروکراسی اداری برخورد کرده اید. در این مواقع چه چیز دادرس ارباب رجوع است؟ هیچ چیز جز یک آشنا. که کار دو ساعته را 5 دقیقه ای برایتان انجام دهد. حال عالیجناب سرخ پوش ما. اگر رییس جمهور شوند مطمئنا به علت اقوام، فامیل، دوست، و آشنایانی که در جای جای سیستم مملکتی دارند کار مملکت را سریعتر جلو می برند.

 

2-      به هر پیر زن یا پیرمردی که در صف شیر ایستاده است، وقتی بگویی وضع جامعه چطور است؟ می گوید:«گرانی» وقتی می گویی تقصیر کیست؟ می گوید:«هاشمی» و باز می گویی چرا؟ می گوید:«برای اینکه هر چی می خری نصفش می ره تو جیبه اون.» پس با این اوصاف اگر نصف بهای هر چیزی اعم از کره، تخم مرغ، شیر و ... تا پسته، فرش و نفت در جیب ایشان جمع می شود. پس نصف خزانه ارزی مملکت پیش ایشان است که چه بهتر که با بازگشت ایشان به مسند ریاست جمهوری این مال هم به زخمی از این مملکت برسد.

 

3-      امام جمعه موقت تهران گفتند باید به کسی رای دهیم که وقتی به چهره اش نگاه می کنی یاد خدا بیافتی. خُب وقتی به چهره هاشمی هم نگاه می کنی یاد خدا می افتی. البته به طور غیر مستقیم. حال بگو چطور؟ آیا در خشکی هم می شود که یک نوع آبزی ....(این قسمت به علت مسائلی مانند شیشه نوشابه و غیره سانسور شده است). بعد می گویی عجیبا غریبا. کار خدا را ببین. بعد تازه می فهمی که آیتی از آیات خدا را دیده ای و یاد خدا می افتی.

 

4-      آمریکا باز می گوید که می خواهد به ایران حمله کند. اینبار مصمم تر هم هست. خُب اگر عقل سلیمی داشته باشی می گویی. بعد از جنگ کلی خرابی به بار آمده است و باید سازندگی صورت گیرد. می گردی بین آدم های با تجربه و کسی را پیدا نمی کنی جز سردار سازندگی. حال با هم فکر کنیم. بهتر نیست از ابتدای جنگ خود ایشان رییس جمهور باشد که بعد از آن هم شرایط را تحت کنترل قرار دهد. خدا را چه دیدی شاید آمریکا را هم راضی کرد با هم دوست و برادر شویم.**

 

5-      هر که نداند ما که خود خوب می دانیم. ایشان رییس تشخیص مصلحت نظام است. پس چه کسی بهتر از ایشان مصلحت ما را می داند. هر چه ایشان بگویند به صلاح ماست. ایشان چون پدری مهربان و دلسوز جمهوری ما را ریاست خواهند کرد.

 

6-      اصلا فکر کنید دلیلی نداریم برای اینکه به ایشان رای دهیم. با برهان خُلف به آن می رسیم که باید به ایشان رای دهیم. بینی و بینک شما می خواهید به لاریجانی، یا ولایتی یا معین یا احمدی نژاد یا برادر رضاعی! یا کروبی یا ... رای دهید؟ البت این دلایل فقط برای انسان های سلیم العقل است.

 

7-      اگر این 6 مورد شما را قانع نکرد، رای ندهید. ولی بدانید که آش کشکه خالته بخوری پاته نخوری پاته. حال اگر می خواهید نامتان را در تاریخ ثبت کنید به ایشان رای بدهید چون چه بخواهید چه نخواهید می آیند و رییس می شوند. از ما گفتن بود و حال از شما .....

 

 

**می دانید که آقای هاشمی جدای از مسئولیتهای ظاهری که تا کنون داشتند مانند ریاست جمهوری، ریاست تشخیص مصلحت نظام و ... ساقی خوبی هم هستند. در جامشان هم جز زهر هیچ چیز دیگری سِرو نمی کنند. آن از جام زهری که به امام تعارف کردند و در آینده که گویا دارند جامی دیگر محیا می کنند.