صاحب وبلاگ قصد خانه تکانی اساسی برای این منزلگاه اینترنتی داشته و انشا الله حالنامه به زودی با ظاهری جدید و بر روی هاست و دومینی مستقل به روز خواهد شد.

در آینده ای نه چندان دور در آن وبگاه معهود علاوه بر مطالب طنز این حقیر سراپا تقصیر می توانید شاهد نظرات اینجانب در مورد مسائل فرهنگی و دیگر حوزه ها که تا حدی دستی بر آتش دارم، هم باشید.

حوصله روده درازی و از این قرطی بازی های ادبی ندارم وگرنه می گفتم قرار است از خاکستر این وبلاگ ققنوسی نو زاده شود که ترجیح می دهم آن را هم نگویم و ...القصه

پس تا آن موقع یا علی

خداحافظ پرشین بلاگ که از سال 81 میهمان تو بوده ام.