نمی دانم در مورد صحبت های سردار رحیمی که در وبلاگ روایت فتح بود چه بگویم ؟
ولی اینجا یک درد و دل خالصانه را شنیدیم و ما باید چه کنیم ؟ آنها که بودند و دیدند اینچنین حسرت می خورند که چرا نرفتند و ما باید حسرت بخوریم که چرا نبودیم و ما که نبودیم باید چگونه باشیم و چه کنیم ؟
خداوند همه مان را با شهدا محشور کند . ان شاء الله

کجایید ای شهیدان خدایی
بلا جویان دشت کربلای