نبودم. ندیدم .حس نکردم ولی هر چی هست یه چیزی بوده که عالم و آدم واسش جون می دادن. خدا عالمه. ولی تو این چند ساله ی زندگی به این رسیدم که هر جا مثل کف دست باشی و صاف و بی شیله پیله دنیا هم با تو اینطور می شه. امام هم اینطور بوده قطعا. که این پروانه ها رو دور خودش جمع کرده علی الخصوص پروانه هایی که سوختند و رفتند و الآن پیش مرشدشون دارن حال می کنن. چقدر به شهدا و امام شهدا وفا کردیم ؟ هر کی واسه خودش دو دو تا چهارتا کنه ببینه اونی هستیم که باید باشیم یا نه. بیاین با شعله شمع بسوزیم که اگه شعله ای هم نباشه گرماش هست.
یا علی