درگذشت گل آقا (کیومرث صابری) را به تمامی دوستان علی الخصوص طنز پردازان و گل آقا دوستان تسلیت می گویم.