باسم الله القاصم الجبارین

بار دگر یزیدیان کربلا را محاصره کرده اند و بر خیمه حسینیان می تازند. خیمه ها دارند می سوزند و بار دگر ندای هل من ناصر حسین به گوش می رسد. چه باید کرد؟ باید بایستیم و بنگریم آنچه بر کربلا می گذرد را؟ آیا دوباره تاریخ تکرار شده است؟ ما جزو توابین خواهیم بود یا باز در قیامی همچون مختار شرکت خواهیم کرد؟ کیست که اکنون به فریاد حسین برسد؟ گویا جوابی نداریم برای این سوالها. نه در جنگ هشت ساله بوده ایم که بگوییم ما جنگهامان را کرده ایم و شمشیرهامان را مدتهاست بر دیوار آویخته ایم و نه همت آن را داریم که شمشیرهامان را حمایل کنیم و به نبرد یزیدیان برویم. چگونه جواب یاران حسین و فرزندانش را بدهیم؟ چگونه بار دگر از باب الحوایج حاجتی طلب کنیم؟

خدا یا این یزیدیان را به خاک سیاه بنشان و توفیق حریت را به ما عطا کن.