یا حق
وقتی بروید خواستگاری و دختر برایتان چایی بیاورد، شما باید حداقل بین نیم تا یک ساعت بنشینید تا وقت صحبت کردن با خواستگاری شونده(همان دختر منظور است) برسد. برای اینکه حوصله تان در این نیم تا یک ساعت سر نرود می توانید کارهای زیر را انجام دهید:
۱-گلهای قالی زیر پایتان را بشمارید.
۲-از میان میوه ها، میوه ای را انتخاب کنید که موقع خوردن صدا ندهد. یعنی خیار نخورید و بجایش موز بخورید.
۳-هر از چند گاهی زیر زیرکی از گوشه چشم بدون اینکه کسی متوجه شود، دختر را برانداز کنید. از سر تا پا. فقط مراقب خودتان باشید.
۴-به آن فکر کنید که چطور مسئله دودی بودن خود را اعم از قلیان و سیگار و ... مطرح کنید که دختر زیاد ناراحت نشود.
۵-مدام لبخند بزنید. حتی اگر پدر یا مادر دختر یخ ترین مسائل ممکن را مطرح کنند.
۶-اگر در دید اول پسندتان نشد، غم و غصه آن پولی را که بالای گل داده اید بخورید.
۷-کمی عرق کنید و سعی کنید لپتان گل بیاندازد بگونه ای که حیا از تمام هیکلتان شُرّه کند روی زمین.
۸-با شصت پای خود بسیار بازی کنید و به آن زل بزنید. در این زمان تنها همدم شما همین شصت پاست. چه جواب بله بگیرید و چه نه!
۹-سعی کنید ایجاد خاطره کنید. در این مواقع بهتر است یک کار ضایع انجام دهید. خمیازه، باد گلو، باد ... ، حداقال جورابتان سوراخ باشد. می توانید این خاطرات را برای شش پشت خودتان هم تعریف کنید. این کارها شما را انسان جسوری معرفی می کند.
۱۰-اصلا به سوالاتی که می خواهید بپرسید فکر نکنید. خودش خود به خود می آید. همان گل قالی را بشمارید بهتر است.
ان شاالله به پای هم پیر شوید. فقط هواستان باشد اگر چنین افکاری در ذهنتان دارید و باز به شما بله می گویند، زندگی سختی در انتظارتان است. دختری که زن چنین آدم خُل و چلی بشود، معلوم الحال است. البت به گفته بزرگان دیوانه چو دیوانه ببیند ... .