رکسانا از اول هم بیشتر از من شانس داشت. با اینکه 36 کیلو اضافه وزن داشت و همچین قیافه ای هم نداشت و حتی دیپلم هم نداشت زودتر از من شوهر کرد. آن هم با یک مهندس جوان خوش تیپ 23 ساله که کلی هم خر پول بود. ولی من بیچاره که هم خوشگل بودم و هم خوش هیکل و تازه هم فوق لیسانس داشتم، پنج سال بعد از آن مجبور شدم از آنجایی که نکند بتُرشم با یک بقال کچل خپل 38 ساله ازدواج کنم. من با غم و غصه هر روز پیرتر شدم و او با لیپوساکشن و عمل زیبایی و کلی آرایش و از این جور حرف ها هر روز جوانتر. به خاطر همین هم شد که شوهرم را با 13 ضربه چاقو کشتم.

نتایج اخلاقی داستان:
1-  ثروت بهتر از علم است.
2- خوشگلی و خوش هیکلی ملاک ازدواج نیست. عشق و تفاهم مهم است.
3- از اینکه هیکل و قیافه بدی دارید ناراحت نباشید. پس دکترها چه کاره اند؟
4- مدرک را بگذارید دم کوزه آبش را بخورد.
5- اگر با زنتان تفاهم ندارید حتما در کلاس های دفاع شخصی ثبت نام کنید.
6- اگر یک مهندس جوان خوش تیپ 23 ساله خر پول هستید، سر جدتان یک دختر خوشگل و خوش هیکل فوق لیسانس را بگیرید. لطفا رومانتیک بازی در نیاورید. جان انسان ها در میان است.
7- امید بزرگترین موهبت الهی است در نتیجه حتما یک پسر مغز خر خورده ای پیدا می شود که خودتان را به او بیاندازید.
8- با آنکه کچلی یک بیماری بدخیم و مهلک نیست ولی با این حال می تواند عامل مرگ باشد.
9- سواد بالا هیچ تاثیری بر روی قوه چشم و هم چشمی آدمی نمی گذارد.
10- در آخر هم اینکه برای کشتن شوهرتان هیچ دلیلی لازم نیست. مردها همه شان سر و ته یک کرباس اند. اگر نکُشید ممکن است فردا برود و یک زن دیگر هم بگیرد.